Locuinţe şi construcţii modulare marca Henri Coandă

Clădirea piramidală proiectată de Henri Coandă la începutulanilor '20 aimpresionat prin aspectul ei original şi prin dimensiunilecolosale. Din păcate, ea nu a fost transpusă înrealitate nici până în ziua de azi. Construcţiilemodulare brevetate prin aceeaşi perioadă, deşi eraudeparte de a fi estetice, şi-au găsit cu uşurinţă locul printrealte arhitecturi - aceasta pentru că s-a dovedit în timp că potconstitui soluţii eficiente în situaţii de criză şi nunumai. În plus, arhitecura actuală permite realizarea unorlocuinţe modulare extrem de atrăgătoare ca design.

La vremea la care au fost proiectate (anul 1921), caselemodulare au apărut ca o necesitate de a construi locuinţerezistente, într-un timp rapid şi la un preţ accesibiltuturor.Pentru aceasta, Henri Coandă a perfecat reţetelede beton armat şi a găsit noi geometrii de scheletemetalice multicelulare, capabile să asigure rezistenţesporite, fiind în acelaşi timp uşoare şi oferind o izolaţie termicăşi fonică excelentă.

Invenţia a fost bine primită, drept urmare Henri Coandă aînfiinţat în Franţa o societate pentru construcţia de caseieftine prefabricate: La société multicellulaire Coandă.

S-au executat case sau subansamblemulticelulare şi beton în Franţa,Belgia, Italia şiRomânia. La Iaşi, în Palatul Culturii, au fostdecorate două săli prin tehnica beton a bois. În Bucureşti, prinaceeaşi tehnică au fost decorate câteva vitrine de magazin dincentru, iar împreună cu câţiva arhitecţi, Coandă a realizatcomplexul şcolilor de la Obor.

Iată care sunt caracteristicile şi avantajeleconstrucţilor modulare inventate de Coandă:

  • se confecţionează în hala de producţie şi se montează rapid peteren;
  • pereţii sunt făcuţi dintr-o reţea de metal plat sau profilat,aşezată paralel, precum o napolitană, păstrând zone de aernemişcat, pentru asigurarea unor izolaţii termice şi foniceexcelente;
  • pereţii din metal subţire conferă şi o oarecare rezistenţă laincendii şi permit montarea unor dispozitive deîncalzire direct în interiorul lor (ex: pardosealacalorifugă);
  • panourile sunt foarte uşoare, foarte rezistente, uşortransportabile şi se montează la faţa locului;
  • sunt rezistente la seisme;
  • costurile de execuţie sunt mici, deci în modnormal ar trebui să fie ieftine la vânzare.

Toate aceste caracteristici le recomandă chiar şiastăzi, nu doar ca locuinţe obişnuite, accesibile pentrucât mai mulţi oameni, ci şi ca soluţii în caz de catastrofenaturale (inundaţie, incendiu, cutremur), dar şi pentrudezvoltarea şantierelor.

Articol realizat în colaborare cu Asociaţia HenriCoandă. Află mai multe despre Henri Coandă pewww.jet100.com.