Firefox 17

20.11.2012
Firefox 17 este cea mai recentă ediţie Firefox din categoria Extended Support Release (ESR), adresată atât utilizatorilor obişnuiţi, dar şi pentru distribuirea la scară largă pe staţii de lucru din mediul de afaceri, şcoli şi universităţi, unde instalarea de noi versiuni software se face la intervale mai mari de timp, iar asigurarea de suport tehnic îndelungat este o cerinţă esenţială.

Firefox 17 este cea mai recentă ediţie Firefox din categoria Extended Support Release (ESR), adresată atât utilizatorilor obişnuiţi, dar şi pentru distribuirea la scară largă pe staţii de lucru din mediul de afaceri, şcoli şi universităţi, unde instalarea de noi versiuni software se face la intervale mai mari de timp, iar asigurarea de suport tehnic îndelungat este o cerinţă esenţială.

Ţinând cont de faptul că ultima versiune Firefox ESR a fost Firefox 10, noua ediţie Firefox 17 ESR aduce un suflu de prospeţime binevenit, dar şi numeroase îmbunătăţiri la nivel de funcţionalitate, performanţă şi securitate:

  • Mod de listare click-to-play, ce permite blocarea lansării componentelor plugin potenţial vulnerabile fără permisiunea utilizatorului
  • Îmbunătăţeşte bara de adrese (Awesome Bar) cu un set de icon-uri mai mari
  • Mai mult de 20 modificări pentru creşterea performanţei, alături de alte îmbunătăţiri pentru pagina New Tab
  • Bug fix-uri, remedii de securitate şi alte funcţii noi ce vin în sprijinul dezvoltatorilor Web

Aceasta este versiunea oficială Firefox 17 ESR, recomandată tuturor categoriilor de utilizatori.

Tags: