Gateway The One, alternativa la iMac

27.09.2007
Gateway The One, alternativa la iMac