OZN-ul lui Coandă, fascinanta creaţie care a înlemnit America!

"Crede şi nu cerceta" nu este altceva decât un îndemnla ignoranţă pe care mulţi l-au îmbrăţişat considerând că are de aface cu credinţa, însă oamenii culţi au ştiut dintotdeauna căaceastă vorbă veche reprezintă doar un instrument de îndobitocireşi, în cele din urmă, de subjugare a maselor. Cum altfel amfi putut învăţa şi evolua, dacă nu prin a cerceta? Aşa auluat naştere invenţii revoluţionare despre careanumiţi specimeni susţin chiar şi în zilele noastre că sunt simplepoveşti.

Farfuria zburătoare concepută de HenriCoandă, denumită tehnic de către inginer "aerodinalenticulară", este exemplul perfect de proiect care poatefi studiat astăzi de oricine, dar care din păcate zace prăfuitîntr-un muzeu pe care mulţi îl ocolesc, deşi este amplasat într-unadintre cele mai vizitate zone de agrement din capitală. Este vorbadespre Muzeul Tehnic "Dimitrie Leonida", situat înparcul Carol.

Aşadar, farfuria zburătoare nu estenici pe departe un proiect secret. Necunoscut, putem spunecă da. Este adevărat că, la vremea la care a fost conceput,în preajma anului 1930, nu exista şi nici nu s-arfi dorit o mediatizare intensă.

Conceptul a luat naştere ca urmare a dorinţei inginerului derealiza un aparat de zbor sigur şiieftin, fără piese care să se poată desprinde. El şi-aimaginat un sistem de propulsie bazat pe efectulCoandă, fenomen fizic întâlnit pentru prima dată în1910, când lucra la realizarea primului avion cu reacţiedin istorie - Coandă 1910.

Aerodina 1932

În 1932, primul prototip de aerodinălenticulară a zburat experimental la Paris. Aparatul,cuplat la reţeaua de gaze, s-a ridicat până în tavanul încăperii şia stat acolo până s-a întrerupt alimentarea.

Din 1932 şi până în 1956 au mai avut loc experimente, însă dincauza dezinteresului finanţatorilor acestea nu au putut evolua pemăsura aşteptărilor. În 1956, Henri Coandă aprezentat public două brevete de aerodine lenticulare fărăpiese mecanice în mişcare, propulsate pe verticală deputerea aburului şi având la bază ejectoare ce funcţionau tot peprincipiul reacţiei. Randamentul mai slab faţă de dispozitivele cuelice era compensat de siguranţa zborului şi de costurile reduse deconstrucţie şi exploatare.

Aerodina 1956

Conceptele lui Coandă au intrat în vizorul StatelorUnite, iar la începutul anilor '60 inginerul român aobţinut mai multe contracte cu forţele aeriene aleS.U.A. (US Air Force), în urma cărora au fost dezvoltatedouă proiecte de aerodine calculate pentru a ridica unom.

Farfuriile aveau fiecare diametrul de aproximativ cincimetri, cântăreau o tonă şi aveau un debitde aer de 500 Kg/sec. Aparatele au fost pregătite pentru zbor şi auzburat.

Aerodina 1961 şi 1965

Ultimul proiect de aerodinăfăcut public de către Henri Coandă dateazădin 1970, a fost executat tot în colaborare cu StateleUnite, şi este constituit de fapt dintr-un sistem de patrufarfurii zburătoare care susţin un fuselaj. Forţele pecare le generează farfuriile se întâlnesc într-un punct situat lapeste 10 metri deasupra corpului aeronavei, asigurându-se astfel şistabilitatea.

Aerodina 1970

Acest aparat nu a zburat, cel puţin nu oficial. Noi putem doarspecula pe tema binecunoscută a OZN-urilor asociate decătre necunoscători cu vizitele extratereştrilor, aparatecare au creat după jumătatea secolului trecut o adevărată psihoză,mai cu seamă în rândul americanilor.

Machetă aerodină lenticulară

Astăzi, în România, conceptele lui Coandă şitot ce ţine de aeronautică sunt studiate de către un grup deingineri şi cercetători care au format asociaţia ARCA(Asociaţia Română pentru Cosmonautică şi Aeronautică) şi audezvoltat o mulţime de proiecte entuziaste. Anul acesta, mai precisîn octombrie, vor lansa în spaţiu extra-atmosferic rachetaromânească Helen 2, în cadrul competiţiei GoogleLunar X Prize. Le urăm succes!

Pentru maimulte informaţii legate de Henri Coandă, intraţi pewww.jet100.com.