Swatch va lansa o gamă de ceasuri inteligente în următoarele trei luni