Predator Bike, spaima şoselelor!

Autor: George Adrian Olteanu 11.12.2009
Predator Bike, spaima şoselelor!