Setările manuale ale aparatelor foto - ghid pentru începători

Pe rotiţa cu care sunt selectate modurile de fotografiere aleunui aparat foto compact se găseau în trecut literele P, A, S şi Msau P, Av, Tv şi M. Spun se găseau deoarece mulţi producători le-aueliminat din simplul motiv că nu erau folosite. Foartemulţi utilizatori cumpără un aparat foto, îl pun pe poziţia Auto şirotiţa rămâne pe acea poziţie până când acesta se defectează şieste schimbat.

Acest articol se adresează celor care doresc săexperimenteze puţin cu setările manuale ale aparatuluifoto, din dorinţa de-a realiza poze mai frumoasesau mai artistice. Vom discuta în mod special de aparatefoto compacte, însă aproape toate setările şi parametrii de mai josse regăsesc şi la aparate DSLR. Cunoscătorii pot ajuta cu sfaturiadiţionale în casuţa de comentarii de la final.

Modurile manuale ale aparatelor foto

P, A, S, M sau P, Av, Tv, M în traducereliberă

Aceste litere indică modurile de fotografiere Program,Apperture Priority, Shutter Priority şi Manual. Pentruaparatele de la Canon, aceste indicative sunt P, Av, Tv şi M. ModulProgram este un mod semi-automat, Aperture Priority se traduce prinprioritate de diafragmă, iar Shutter Priority prin prioritate detimp de expunere. Fiecare din ele permite un anumit nivel decontrol al parametrilor fotografiei, parametri pe care-i vomprezenta pe scurt mai jos.

Parametrii unei fotografii

Valoarea ISO

Dacă am vrea să intrăm în detalii, am putea vorbi despre zeci deparametri. Cum articolul de faţă nu este unul de specialitate, nevom limita la parametrii principali ai unei fotografii. Atunci cândsenzorul foto a înlocuit filmul foto, producătorii de aparate fotoau încercat să păstreze un parametru foarte important şi anumevaloarea ISO. Aceasta indică nivelul în care filmul sau senzoruleste sensibil la lumină.

Cei care au folosit aparate cu film ştiu că vara se cumpăraufilme cu ISO 100 sau 200 pentru că majoritatea pozelor eraurealizate în condiţii de lumină puternică. Pentru fotografiile deinterior sau cele care se făceau în lumină mai slabă erau preferatefilmele cu ISO 400. La aparatele foto compacte actuale, valorileISO variază între 100 şi 6400. Unele permit folosirea unor valoriISO şi mai mari, însă utilitatea lor este scăzută.

Aparatele foto compacte nu permit schimbarea valorii ISO înmodurile automate, însă ea este accesibilă în modurile manuale.Efectul acestei schimbări? O calitate mai bună sau mai slabă aimaginii, aşa cum vom vedea în continuare.

ISO 400, F4.0, 1/125 s

Timpul de expunere

Acesta este un parametru destul de uşor de explicat.Timpul de expunere este timpul în care senzorul primeştelumina prin obiectiv pentru a imortataliza un cadru. Încazul camerelor foto compacte, senzorul este expus în continuupentru a putea transmite imagini către ecranul aparatului. Atuncicând este apăsat declanşatorul sau butonul pentru a face o poză, unmecanism acoperă senzorulul şi apoi îl expune pentru o perioadă detimp scurtă şi precisă la lumina ce intră prin obiectiv. Aceastăperioadă de tip se măsoară în secunde şi poate varia între 1/1000 sşi 30 s.

De cele mai multe ori veţi vedea pe ecranul aparatului parametriprecum 1/30 sau 1/6 sau 1/250. Aceştia indică un timp de expunerede 1/30 s, 1/6 s sau 1/250 s. O primă aplicaţie practică pentrutimpul de expunere este obţinerea unor imagini clare sau a unorimagini mişcate. În general, dacă timpul de expunere este mai micde 1/40 s, imaginile vor fi clare dacă aparatul foto nu este aşezatpe un suport sau trepied şi nu este folosit un sistem activ destabilizare a imaginii. Sistemele digitale de stabilizare nutrebuie luate în seamă.

Un sistem optic de stabilizare a imaginii, inclus în obiectivsau integrat în suportul senzorului permite realizarea unor imaginiclare chiar şi cu un timp de expunere de 1/8 s. Pentru timp maimari de expunere, cum ar fi 1/3 s, aparatul trebuie fixat pe unsuport sau pe un trepied.

Deschiderea diafragmei sau apertura

Aceasta este controlată direct în modul A sau Aperture Priority.Diafragma este cea stabileşte câtă lumină ajunge la senzor. Puteţisă v-o imaginaţi ca deschidere rotundă cu arie variabilă aflată înfaţa senzorului. Apertura este gradul de deschidere al diafragmeişi se măsoară în număr F. Pentru cei interesaţi, acest număr F esteun raport între distanţa focală şi diamtrul efectiv aldeschiderii.

Atunci când sunteţi în modul manual A, pe ecran va fi afişatnumărul F. Cu cât este mai mare, cu atât diafragma este maiînchisă. Cu cât F-ul este mai mic, cu atât diafragma este maideschisă şi la senzor ajunge mai multă lumină.

Echilibrul între ISO, apertură şi timpul deexpunere

Pentru ca o poză să arate bine trebuie să existe un echilibruîntre aceşti trei parametri. Cu apertura şi timpul de expunerefixe, fotografiile arată diferit la valori ISO diferite. Aici intrăîn scenă automatizarea dată de aparatele foto digitale. În modulAuto, aparatul analizează scena ce urmează a fi imortalizată şistabileşte o valoare ISO, o apertură sau deschidere a diafragmei şiun timp de expunere.

Din păcate, algoritmul automat implementat de producător nu sejenează să aleagă valori ISO mari dacă lumina nu este foarte bună.Implicit, calitatea imaginii este afectată de zgomotul de imagine,cunoscut popular sub denumirea de purici. Aici intervin modurilemanuale, în care valoarea ISO este stabilită de utilizator.

Cum ştii ce valoare ISO să foloseşti

Dacă ai folosit în trecut un aparat cu film foto, poţi să plecide la acelaşi principiu: în lumină naturală puternică foloseşti ISO100, iar în interior ISO 400. Majoritatea aparatelor fotodigitale compacte oferă cea mai bună calitate a imaginii între ISOminim şi ISO 200. La valori ISO mai mari de 400 încep săapară puricii de care vorbeam sau zgomotul de imagine. Dacă vreţisă vedeţi cum se descurcă aparatul pe care-l deţineţi la diversevalori ISO, puteţi să faceţi următorul test. Într-o cameră luminatăpotrivit, aşezaţi aparatul pe o masă sau pe un trepied. Activaţimodul P, declanşarea temporizată la două sau 10 secunde şi faceţicâte o poză cu fiecare valoare ISO din meniu. Analizaţi apoi acesteimagini la mărime 100% pe ecranul calculatorului şi veţi vedeadiferenţele.

ISO 100 - detaliu

Calitatea imaginii are de suferit din cauza valorilor ISO doaratunci când lumina nu este foarte bună. În lumină naturalăputernică, în modul Auto, aparatul va seta singur un ISO mic. Cândaveţi de fotografiat un cadrul cu lumină redusă aveţi mai multeopţiuni. Fie folosiţi un ISO ceva mai mare şi atunci veţi avea untimp de expunere destul de mic pentru ca imaginea să nu fiemişcată, fie folosiţi un ISO mai mic, însă va trebui să stabilizaţicamera pe un obiect fix sau pe un trepied.

ISO 800 - detaliu

Puteţi spune că şi blitzul este o soluţie, însăîn cazul camerelor compacte el este inutil la o distanţămai mare de patru metri. Veţi descărca blitzul degeabadacă vreţi să pozaţi o clădire în condiţii de lumină slabă. Înplus, blitzul va scoate în evidenţă persoanele sau obiectele dinprimul plan, restul fotografiei urmând să fie întunecată.Utilizarea blitzului este justificată doar pentrufotografierea unor persoane sau a unor obiecte aflate la distanţemici.

Modul P sau Program

În modul P utilizatorul selectează valoarea ISO şi alţiparametri secundari (balans de alb), aparatul urmând să stabileascăce timp de expunere şi ce diafragmă să folosească. Se poate spunecă acesta este un mod semi-automat şi se pretează pentru multesituaţii. Din nefericire, el poate da uneori şi rezultate mai puţinplăcute, folosind fie o deschidere maximă a diafragmei, fie timpide expunere prea mari care dau imagini mişcate. Pentru un nivel decontrol mai sporit trebuie alese modurile A (Av) sau S (Tv).

Modul A, Av sau Aperture Priority

În acest mod utilizatorul poate controla apertura, alături devaloarea ISO. Acesta este modul pe care-l prefer personal deoareceîmi oferă un nivel de control optim al fotografiei. În continuarevoi încerca să explic felul în care fotografia este afectată dedeschiderea diafragmei.

Atunci când facem o fotografie, observăm că nu toate obiecteledin ea sunt în focus sau clare. Unele se văd puţin în ceaţă sauneclare. Acestea din urmă nu se află în zona de clar a imaginii.Deschiderea diafragmei stabileşte cât de scurtă, sau cât de lungăeste zona de clar. Atunci când numărul F este mare, zona de clareste foarte lungă şi aproape toate obiectele din imagine vor ficlare. Vom vedea clar atât un pom aflat la doi metri depărtare, câtşi un bloc aflat la câţiva zeci de metri.

Număr F mare - aproape toate obiectele se văd clar

În cazul unui portret realizat în natură, faţa subiectului va fiaproape la fel de clară precum muntele din fundal. Dacă folosim unnumăr F mic, adică o deschidere mare a diafragmei, zona de clar seîngustează foarte mult. Această setare ne oferă posibilitatea sărealizăm poze "artistice", în care elementele din fundal suntfoarte neclare, iar subiectul este foarte bine definit. Pentru atesta obţinerea unui astfel de efect, fotografiaţi o latură a uneimese ori o balustradă de-a lungul ei. Folosiţi întâi cel mai marenumăr F pentru ca ea să fie clară pe aproape toată lungimea şi apoicel mai mic număr F pentru a vedea diferenţa.

Număr F mic - fundalul nu se mai află în zona de clard

Modul A şi un număr F cât mai mic sunt recomandate pentrufotografia Macro, adică prin apropierea aparatului la câţivacentimetri de subiect. Floarea sau insecta se vor vedea foarteclar, iar imaginea din fundal va fi în ceaţă. Fundalul neclarpoartă numele de bokeh, o denumire provenită din japoneză carepoate să se refere şi la aspectul estetic al acestui efect. Cu câtnumărul F este mai apropiat de 2.0 sau chiar mai mic, cu atâtfundalul va fi mai neclar şi efectul mai accentuat.

Aparatele foto compacte oferă în general un obiectiv cu F2.8 saumai mare. Mai mulţi producători au lansat însă de curând modelecompacte de top cu obiective cu F mic sau foarte luminoase.Menţionăm aici Canon S95, Panasonic LX5, Nikon P300 şi Olympus XZ-1.

Modul S, Tv sau Shutter Priority

În acest mod, utilizatorul poate schimba timpul de expunere şivaloarea ISO, aparatul urmând să aleagă apertura sau deschidereadiafragmei potrivită. Modul S nu are foarte multe aplicaţii încazul aparatelor foto compacte, însă poate fi folosit pentrufotografie nocturnă cu expunere prelungită. Selectaţi o valoare ISOmică, fixaţi aparatul pe un trepied şi setaţi un timp de expunerede câteva secunde. Veţi obţine poze mult mai bune decât dacă le-aţifi făcut în modul auto cu aparatul în mână.

Modul manual S sau Tv

Modul M sau Manual

În acest mod, utilizatorul putea selecta atât timpul deexpunere, cât şi apertura şi valoarea ISO. El este recomandatatunci când vreţi să imortalizaţi detalii care nu ar fi vizibileîntr-o poză cu expunere normală. Cu alte cuvinte, vreţi să faceţipoze mai deschise sau mai închise pentru a scoate în evidenţăanumite detalii. Nu vă deranjează că unele zone din fotografie suntfoarte luminoase ori prea întunecate.

Dacă doriţi să faceţi experimente cu acest mod, vă recomandăm săalegeţi un cadru nocturn şi să vedeţi cum arată poza cu timp deexpunere lung şi diafragmă foarte deschisă ori cu timp de expunereşi mai lung şi diafragmă ceva mai închisă.

Ajustarea expunerii

Să presupunem că nu sunteţi mulţumiţi cu expunere selectatăautomat de aparatul foto într-unul din modurile P, A sau S. Puteţisă treceţi în modul M, însă aceasta nu este o soluţie rapidă. Eapoate fi oferită de ajustarea expunerii. Majoritatea aparatelorfoto au fie un buton dedicat, fie o funcţie rapidă în meniuri,indicate prin simbolul +/-. Autunci când este activată ajustareaexpunerii, o rotiţă sau două butoane vă permit să setaţi un anumitnivel de supraexpunere sau subexpunere al imaginii. Puteţi sătestaţi această facilitate în modul P cu o scenă mai luminoasă saumai întunecată.

La final

Dacă deţineţi un aparat foto digital compact şi nu sunteţimulţumit de calitatea imaginii, puteţi lua în considerareachiziţionarea unui DSLR. O alternativă mai compactă estereprezentată de aparatele foto cu senzor de DSLR, dar fără ocularoptic. Cele mai cunoscute sunt cele din gama Micro Four Thirds de la Panasonic şi Olympus sau cele din seria NEX de la Sony. Dacă veţi învăţa să folosiţi modurilemanuale la un aparat foto compact, trecerea la un DSLR va fi foarteuşoară. Modul Auto al unui DSLR sau al unui aparat fotoMicro Four Thids iroseşte o parte din potenţialuldispozitivului. În plus, dacă doriţi cu adevărat să faceţifotografii mai frumoase, însuşirea cunoştinţelor despre parametriifotografiei vă va ajuta foarte mult.